Software for support of selection for interval searching / Softwarová podpora výběru intervalového vyhledávání

Authors / Autoři: Jan Molnár, Jan Fikejz

Description:

This software allows testing of interval searching operations and searching the nearest point within data
structures in operation memory as well as in selected database systems (with support multidimensional
data). Results of all operations are possible to visualize not only in numerical format but also in graphic
form.

Popis:

Software umožňuje testování intervalových vyhledávacích operací a vyhledání nejbližšího bodu nad
vybranými datovými strukturami pracujících v operační paměti a vybranými databázovými systémy
podporující práci s multidimenzionálními daty. Výsledky jednotlivých operací je možné zobrazovat nejen
v numerické podobě, ale i graficky.

Keywords:

podpora výběru; intervalové vyhledávání

Klíčová slova:

support of selection; interval search

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39867876