Simulation of rolling stock within the railway network model with utilization Oracle Spatial Network Data Models and MapViewer technology / Simulace provozu kolejových vozidel v rámci modelu železnicní síte s využitím technologie Oracle Spatial Network Data Models a MapViewer

Authors / Autoři: Emil Řezanina, Jan Fikejz

Description:

This software allows simulation of the traffic rolling stock using discrete simulation within a railway
network model. The model was implemented by the Oracle Network Model technology. This selected
technology allows the implementation of network representations directly in the database system. Further
it was possible to simulate not only the movements of rolling stock but also non-standard situations using
generated data. There was used MapViewer technology for the visualization.

Popis:

Software umožňuje pomocí diskrétní simulace simulaci provozu kolejových vozidel v rámci
vybudovaného modelu železniční sítě. Tento model byl implementován pomocí technologie Oracle Spatial
Network Model, jenž umožňuje implementovat sítové reprezentace prímo na úrovni databázového
systému. Pomocí vygenerovaných dat bylo možné simulovat nejen pohyby kolejových vozidel, ale i
některé nestandartní situace, jako je například pohyb dvou kolejových vozidel (proti sobě, ci jedoucí za
sebou) na jednokolejné trati. Vzhledem k charakteru modelu železnicní sítě, bylo možné tyto situace
detekovat a následně vizualizovat. K vizualizaci modelu je využívána technologie MapViewer.

Keywords:

Simulation; rolling stock; model of railway network; Oracle Spatial; Network Data Models; MapViewer

Klíčová slova:

Simulace; kolejová vozidla; model železniční sítě; Oracle Spatial; Network Data Models; MapViewer

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39867875