The software support of discrete distributed simulation applying Java RMi / Softwarová podpora diskrétní distribuované simulace využívající technologii Java RMI

Authors / Autoři: Jiří Pénzeš, Antonín Kavička

Description:

The software provides a general support for building distributed simulation models applying Java RMI
technology. The mentioned software support concentrates on exploiting the conservative synchronization
method namely using demand driven null messages algorithm. The functionality of a relevant library,
within the frame of which the support is implemented, is demonstrated on the case of a distributed
simulation model reflecting a simplified transportation system. That system is composed of three logical
processes: a highway segment and two adjacent drive-in restaurants.

Popis:

Software poskytuje obecnou podporu pro budování distribuovaných simulacních modelu s využitím
technologie Java RMI. Zmínená softwarová podpora se zameruje na uplatnení konzervativní metody
synchronizace, která zejména využívá zasílání vyžádaných nulových zpráv. Funkcnost príslušné
knihovny, v jejímž rámci je zmínená softwarová podpora implementována, je demonstrována na
zjednodušeném distribuovaném simulacním modelu dopravního systému, který sestává ze trí logických
procesu (tj. segmentu dálnice a dvou prilehlých stanic rychlého obcerstvení typu drive-in).

Keywords:

distributed simulation; conservative synchronization method, software support

Klíčová slova:

distribuovaná simulace; konzervativní metoda synchronizace, softwarová podpora

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39867738