TOUCHTABLE, MOUSE FREE MULTI-TOUCH GESTURE BASED INTERFACE - SOFTWARE / TOUCHTABLE, KNIHOVNA (SDK) PRO OVLÁDÁNÍ POCÍTACE POMOCÍ GEST BEZ VYUŽITÍ MYŠI - SOFTWARE

Author / Autor: Pavel Jetenský

Description:

TouchTable is Kinect depth sensor powered application that enables one to use bare hand laying on a
regular office desk to control computer instead of mouse. Following operations are possible: mouse cursor
movement and hover events (by moving index finger on the surface of the office desk), left mouse click
(by touching the table with index finger while thumb is hidden in palm), right mouse click (by touching
the desk with index finger, while thumb is sticking out) and drag and drop (by placing index finger on the
desk and dragging it across the surface).

Popis:

TouchTable je aplikace využívající hloubkovou kameru Kinect, jenž umožnuje použít lidskou ruku, ležící
na pracovním stole, k ovládání pocítace. Umožnuje simulovat následující operace myši: pohyb kurzoru
myši a zobrazení kontextové nápovedy (pohybem ukazovácku po stole), levé klepnutí myši (dotykem
ukazovácku na stole, když je palec schovaný v dlani), pravé klepnutí myši (dotykem ukazovácku, když je
palec vystrcený ven z dlane) a drag and drop (tažením ukazovácku po stole).

Keywords:

human computer interraction; rear projection; callibration; HCI; kinect; depth sensor; depth camera;
multitouch; Sketchup; TouchTable

Klíčová slova:

human computer interraction; zpetná projekce; kalibrace; HCI; kinect; hloubková kamera; multi dotykové
zarízení; Sketchup; TouchTable

Download: http://fei-software-public.upce.cz/software/item/id/39867722