Software - 396589

Taylor.m

Autoři / Authors

Vladimír Schejbal

Abstrakt

Program pro výpočet Taylorova rozložení, určený pro syntézu lineárních anténních řad. Matematický rozbor je uveden v MILLIGAN, T.A. Modern Antenna Desing, 2nd ed. 2005, hoboken, John Wiley and Sons.    

Abstract


The program is intended for calculation of Taylor distribution. That is used for linear array antenna synthesis. Theoretical analysis are given in MILLIGAN, T.A. Modern Antenna Desing, 2nd ed. 2005, hoboken, John Wiley and Sons.
 
Stažení / Download