Software - 392002

Model šíření signálu standardu 802.11g určený pro lokalizaci uživatelské stanice / Modeling of OFDM wireless system for a subscriber station localization

Autoři / Authors

Zdeněk Němec; Tomáš Pižl

Abstrakt

Simulační software umožňuje modelování systému s přenosem signálů podle standardu 802.11g, funkčnost navrženého modelu je ověřena simulací v programu Matlab. Analyzovány mohou být modulační metody a možnosti určování polohy WiFi zařízení. Ve frekvenční i časové oblasti může být analyzován vliv počtu nosných OFDM systému, modulačních technik a typu vnitřního nebo vnějšího prostředí.    

Abstract

Software allows computer modeling of signal propagation for WiFi devices, based on 802.11g OFDM standard wireless network. It concentrates on modulation techniques and localization methods for WiFi devices. Computer model was created in Matlab environment. The effects of number of OFDM carriers, modulation techniques and type of indoor or outdoor environment could be evaluated in the frequency as well as time domain.
 
 
Stažení / Download