Software - 384911

Komunikační modul (síťová část – PC) pro systém rozpoznávání reg. značek vozidel spolupracující s vývojovým. kitem. IPT-Shark537 / Communication module (network part – PC) for car license plate recognition system working on IPT-Shar537 development kit     
 

Autoři / Authors

Matěj Černý; Martin Dobrovolný   

Abstrakt

SW je prezentován ve formě zdrojového kódu a projektu pro vývojové prostředí Eclipse. Byl vyvinut a odladěn na vývojovém kitu IPT-Shark537 V.1.0 a Eclipse Helios. Tento SW realizuje odesílání obrázků do vývojového kitu IPT-Shark537 přes Ethernet protokolem TCP. Program je napsán v jazyce C s využitím knihoven OpenCV .

Abstract

SW is presented in form of source code and project for IDE Eclipse. SW was developed and debugged on IPT-Shark537 V.1.0 development board and Eclipse Helios. This SW implements sending of images to IPT-Shark537 development board over Ethernet using TCP. Programme is written in C language using OpenCV libraries
 
Stažení / Download