Software - 366111

MDG.m

Autoři / Authors

Pavel Bezoušek

Abstrakt

Program MDG slouží k simulaci výstupních dat systému bistatických radarů, tvořících radarový systém typu PCL (Passive Coherent Location). Multistatický radarový systém je určen ke sledování a k určování polohy a rychlosti letadel and určitým územím. Skládá se z jednoho přijímače a několika vysílačů na různých pozicích. Každá dvojice přijímač–vysílač tvoří nezávislý bistatický radar. Jednotlivé bistatické radary měří eliptické vzdálenosti a dopplerovské rychlosti pohybujících se vzdušných cílů. Program MDG v prostředí Matlab vychází ze zadaných poloh přijímače a vysílačů a z předpokládaných poloh cílů a jejich rychlostí v horizontální rovině. Součástí zadání jsou i šumové poměry na přijímači, z nichž se odhadují střední kvadratické odchylky měřených parametrů. Přesné hodnoty eliptických vzdáleností a dopplerovských rychlostí jsou pak modifikovány náhodně generovanými chybami měření s příslušnými odhadnutými středními kvadratickými odchylkami.

Abstract

The programme MDG in Matlab simulates measurements of elliptical ranges and Doppler velocities of air targets, by a set of bistatic radars, forming a PCL multistatic radar system. The multistatic radar system is designed to track and evaluate aircraft positions and velocities over a specific surveillance area. It consists of one receiver and several transmitters at separate positions. Each transmitter – receiver pair forms one idependent bistatic radar. These radars measure elliptical ranges and Doppler velocities of moving air objects, supplying also estimations of standard deviations of measured parameters. The input data of the programme contain positions of the receiver and the transmitters, aircraft positions and velocities and noise characteristics of the receiver. The programme simulates data measured by individual bistatic radars and estimations of standard deviations of the measured parameters. The supplied measured data include random errors with the relevant standard deviations.
 
 
Stažení / Download