Software - 360390

Simulace fyzické vrstvy bezdrátové komunikace OFDM pro aplikace v dopravě /     Physical Layer of Wireless OFDM System for Railway Application    

Autoři / Authors


Zdeněk Němec; Jan Vacula

Abstrakt

Software je určen k simulaci datové komunikace ve standardu WiMAX 802.16. Je zaměřen na analýzu hlavních rysů standardu a možností použití komunikace pro fixní a mobilní přenos. Ve frekvenční i časové oblasti mohou být analyzovány vlivy pohybu přijímače, frekvenčního pásma, počtu nosných, modulačních technik a různé typy hustoty zástavby. Software je vytvořen v prostředí Matlab.

Abstract

Software is intended for simulation of data communication based on WiMAX standard 802.16. It concentrates on main features of standard and analyzes technology utilization for fixed and mobile services for data transmission between transmitter and user station. The effects of receiver movement, frequency band, number of OFDM carriers, modulation techniques and type of building density could be evaluated in the frequency as well as time domain. Software was created in Matlab environment.
 
 
Stažení / Download