Software - 349742

Vliv zkreslení signálu v radaru FMCW na jeho rozlišovací schopnost v dálce / Effects of Signal Distortion in a FMCW Radar on Range Resolution

Autoři / Authors

Pavel Bezoušek

Abstrakt

Program simuluje signál FMCW radaru odražený od jediného bodového cíle nebo od dvojice blízkých cílů po směšování. Uvažuje s vlivem disperze v obvodech radaru, disperze v důsledku fázové chyby v trychtýřové anténě a s vlivem zbytkové nelinearity FM. Signál je doplněn gaussovským šumem s nastavitelným odstupem a šířkou pásma. Signál je analyzován jednak pomocí DFT, jednak Caponovým estimátorem ASC. Na grafických výstupech programu je možno porovnávat ideální signály se zkreselnými i jejich spektrální charakteristiky. 

Abstract

The programme is simulating a FMCW radar signal after downconversion, reflected by one or two closely separated point targets. Dispersion in radar circuits, dispersion due to phase error in the radar horn antenna, and effects of residual FM nonlineatity are accounted in the calculations. Signal contains Gauss noise of an adjustable signal-to-noise ratio. Signal is analyzed using DFT and Capon estimator ASC. Range resolution at various conditions of these methods are compared in the output graphs on display.
 
 
Stažení / Download