Software - 333796

MULTISTAT.m

Autoři / Authors

Pavel Bezoušek

Abstrakt

Program slouží k výpočtu polohy a rychlosti vzdušných cílů, sledovaných multistatickým radarovým systémem typu PCL (Passive Coherent Location). Multistatický radarový systém je určen ke sledování a k určování polohy a rychlosti letadel and určitým územím. Může být doplňkem radarových přehledových systémů Řízení letového provozu (ŘLP), zejména vojenských, neboť nevyžaduje žádnou kooperaci sledovaných objektů. Skládá se z jednoho přijímače a několika vysílačů na různých pozicích. Jeho výhodou je, že může využívat i nekooperující vysílače například běžné rozhlasové vysílače FM nebo TV vysílače. Každá dvojice přijímač–vysílač tvoří nezávislý bistatický radar. Radary měří eliptické vzdálenosti a dopplerovskké rychlosti pohybujících se vzdušných cílů. Program MULTISTAT v prostředí Matlab řeší asociaci dat těchto radarů na bázi využití metody PHD funkce a následný odhad poloh a rychlostí jednotlivých cílů.

Abstract


The programme evaluates positions and velocities of air targets, tracked by a PCL (Passive Coherent Location) multistatic radar system. The multistatic radar system is designed to track and evaluate aircraft positions and velocities over a specific surveillance arrea. It could supplement radar surveillance systems of Air Traffic Control (ATR), as well as Early Warning Systems (EWS). It consists of one receiver and several transmitters at separate positions. Each transmitter – receiver pair forms one idependent bistatic radar. These radars measure elliptical ranges and Doppler velocities of moving air objects, supplying also estimations of standard deviations of measured parameters. In the programme MULTISTAT in Matlab data measured by individual bistatic radars are associated using a method of PHD function and then targets positions and velocities of the tracked aircrafts are evaluated.
 
Stažení / Download