Software - 329329

Implementace algoritmů rozpoznávání registračních značek vozidel pro vývojový kit IPT-Shark537 s procesorem řady ADSP-BF537 /     Implementation of car license plate recognition algorithms on IPT-Shark537 development kit with ADSP-BF537 processor

Autoři / Authors

Matěj Černý; Martin Dobrovolný   

Abstrakt

SW je prezentován ve formě zdrojového kódu a projektu pro vývojové prostředí Eclipse. Byl vyvinut a odladěn na vývojovém kitu IPT-Shark537 V.1.0 a Eclipse Helios. Tento SW realizuje rozpoznávání registračních značek motorových vozidel za použití deterministickým metod. Program je napsán v jazyce C s využitím knihoven OpenCV. Program funguje zároveň jako TCP server a přijímá snímky prostřednictvím Ethernetu.

Abstract

SW is presented in form of source code and project for IDE Eclipse. SW was developed and debugged on IPT-Shark537 V.1.0 development board a Eclipse Helios. This SW implements license plates recognition system with deterministic methods. Programme is written in C language using OpenCV libraries. Programme works also as TCP server and receives images from Ethernet
 
 
Stažení / Download