Software – 326033

Fikejz Jan

Softwarový komponent na podporu dispečerského řízení

Software components to support supervisory control

Abstrakt

Softwarový komponent v podobě javovského balíčku (vytvořen s využitím programového vybavení MATLAB Compiler 4.11 a MATLAB Builder JA [for Java] 2.0) aplikuje umělou neuronovou síť pro podporu rozhodování ohledně přidělování náhradní nástupištní koleje zpožděnému vlaku na příjezdu do stanice.

Klíčová slova

podpora dispečerského řízení, neuronová síť

Abstract

Software components as the javovského package (created using software MATLAB Compiler 4.11 and MATLAB Builder JA [for Java] 2.0) for the problem of a decision-making support (realised with the help of an artificial neural network) related to the platform track assignment problem. 

Keywords

support supervisory control, artificial neural network

Stažení / Download