AIC Toolbox pro Matlab

Autor: Petr Doležel

Artificial Intelligence Control Toolbox je toolbox vyvíjený v programovém prostředí Matlab obsahující prostředky pro regulaci zejména nelineárních dynamických soustav. Pro výpočet akčního zásahu používá diskrétní PID regulátor (PSD regulátor), jehož konstanty jsou průběžně nastavovány metodou umístění pólů. Jako model soustavy je použit po částech lineární neuronový model, který je průběžně během regulačního pochodu linearizován. Toolbox je možno používat jak z příkazové řádky, tak i pomocí grafického uživatelského rozhraní.

 

Stažení / download