Software - 309454

C# CANopen knihovna pro řízení přístrojů / C# PC CANopen instrument control library    

Autoři / Authors

Martin Hájek    

Abstrakt

Vytvořený SW představuje knihovnu (třídu) vytvořenou v jazyce C#, která přes převodník RS232/CAN umožnuje dálkové řízení přístrojů přes sběrnici CAN z počítače třídy PC. Předpokládá, že přístroje vyhovují standardu CANOpen. V knihovně jsou implementovány funkce z CANopen profilů DS301 a DSP402 pro řízení měničů. Součástí software je také třída zapouzdřující převodník RS232/CAN a dvě ukázkové aplikace: První je prostý analyzátor paketů přenášených po CAN sběrnici, druhá pak umožňuje řídit servo měnič LXM05A od firmy Lexium.

Abstract

This software contains library (class) written in C# language and two demonstration applications. Class contains code which is able to remote drive instruments through CAN bus and CANopen protocol from personal computer with MS Windows operating system and .NET framework. It assumes that CAN bus is connected to PC through RS232 to CAN interface. Functions from DS301 and DSP402 profiles are implemented in the class. A class which encapsulates RS232 to CAN interface is included as well. Two demo applications demonstrates usage of the CANopen class. First application is very simple CAN analyzer, second one is able to communicate with Lexium LMX05A servo drive.
 
 
Stažení / Download