Software - 303444

Automatické hledání prahu útlumu FSO spoje / Automatic threshold finding of FSO link attenuation data

Autoři / Authors

Jiří Pešek

Abstrakt

Software, který umožňuje hledáni takzvaného prahu útlumu FSO spoje, což je hodnota, která lze povazovat z dlouhodobého hlediska jako vztažná nula. Najitím prahu se usnadňuje odečítaní útlumu spoje, který je způsoben povětrnostními vlivy. Výpočet využívá hledaní statisticky nejčetnější hodnoty útlumu. Při použití lze nastavit hranice prohledávaného intervalu i jemnost s jakou se výsledný utlum určuje. Software je ve formě funkce pro výpočetní prostředí Matlab.

Abstract

We developed a software allowing the finding of the so-called „threshold“ of the FSO link attenuation. The threshold is a value that can be considered as the reference zero attenuation level in the long term measurement. If we know the threshold we can easyly read the FSO attenuation which is caused by weather conditions. The threshold computation is using the statistically most frequent value in of recorded attenuation. In the application one can set the limits of the investigated attenuation range on one hand and attenuation resolution determining the output attenuation on the other hand. The software is in the form of a MATLAB function.
 
Stažení / Download