Software - 299999

Software pro pracoviště programování a měření elektrických vlastností Phase Change Memory (PCM) pamětí / Workstation Software for Programming and Measurement of Electrical Properties of Phase Change Memory (PCM).

Autoři / Authors: Daniel Honc / Libor Havlíček

Abstrakt:
Software vznikl v rámci výzkumu – programu rozvojových aktivit Univerzity Pardubice a ve spolupráci s pracovníky Výzkumného centra LC 523. Programování je prováděno napěťovými pulzy signálového generátoru. Stav paměti je měřen pomocí měřicí jednotky se zdrojem velmi malého proudu. Software je vytvořen v prostředí TestPoint. Komunikace s přístroji probíhá přes GPIB sběrnici – SW lze použít i pro podobné přístroje splňující standard IEEE-488.Abstract:
Software was developed in the frame of research – development activities of the University of Pardubice and cooperation with workers from Research centre LC 523. Programming is carried out with voltage pulses from signal generator. The status of the memory is measured by Source Measure Unit with very small currents. The Software is created in the TestPoint environment. Communication with instruments is provided via GPIB bus – SW can be used for similar devices under IEEE-488 standard.Klíčová slova:
elektrické vlastnosti;Phase Change Memory


Keywords:
Electrical Properties;Phase Change Memory

Stažení / Download