Software – 278998

Autor: Fikejz Jan

Podpora dispečerského řízení železniční dopravy při výběru metody druhotného třídění

Support for supervisory control of rail transport for selection of secondary sorting method 

Abstrakt

Software zaměřený na podporu dispečerského řízení pro porovnání a výběr nejvhodnější metody druhotného třídění vzhledem k infrastruktuře vlakotvorné stanice.

Klíčová slova

Podpora dispečerského řízení, železniční doprava, metody druhotného třídění 

Abstract

Software for the support of supervisory control to compare and selection the most appropriate of secondary sorting method with regard to infrastructure formation yard. 

Keywords

Support for supervisity, control rail transport,  secondary sorting method

Stažení/download