Software - 273537

Autoři/Authors: Honzák Roman, Bažant Michael

Čekací doby vlaků osobní dopravy

Passenger trains waiting times

 

Abstrakt

Software řeší problematiku zpoždění vlaků a jejich následné přenášení na vlaky přípojné. Výstupy a vizualizace experimentů ze simulačního nástroje, modelující vybraný fragment železniční sítě a respektující aktuální pravidla řízení zpožděných vlaků s možností jejich modifikace, se vyhodnocují a umožňuje posoudit navrhované úpravy současné metodiky.

Klíčová slova

Čekací doby vlaků osobní dopravy; simulace

 

Abstract

Software is focused on problems of delay trains and their and subsequent transfer to connecting trains. Outputs and visualization of experiments from simulation tool, modelling selected fragment of the railway network and respecting the current rules of the management of delayed trains with chance of their modifications, are evaluated and evaluates possible modifications of the current methodologies.

Keywords

Passenger trains waiting times; simulation

Stažení / Download