Software - 258999

Keller Jan, Veselý Petr

Monitorování polohy mobilních zařízení

Monitoring system for tracking of mobile devices using GPS technology

 

Abstrakt

Softwarová aplikace sloužící pro optimalizované zobrazení dat o poloze objektů na reálných mapových podkladech. Hlavním cílem je zkoumání možností sledování polohy mobilních zařízení s přenosem dat pomocí alternativních síťových technologií, jako je např. APRS. Aplikace je koncipována tak aby byla jednoduše rozšířitelná přes zásuvné moduly. Software se skládá ze dvou hlavních částí: frontend sloužící jako mapový vykreslovač a backendu pro sběr a zpracování dat přicházejících ze sítě. Obě tyto části implementují jednoduché programové API pro další rozšiřování. Díky rozšiřitelnosti nejsou limitovány možnosti použití mapových formátů. V základní verzi je k dispozici modul pro podporu formátu OpenStreetMaps.

Klíčová slova

monitorování polohy; GPS; mapová projekce; OpenStreetMap; vizualizace map

Abstract

It’s a software application for purposes of optimized rendering of position data in real maps. The main goal is testing of various options in position tracking with data transferred by alternative network technology, such as APRS. Application is designed to be easily extended by plugin modules. Software is composed of two main parts: frontend which acts like map renderer and backend for collecting and managing data coming from network. Both of these parts implement simple API for further extension. Due the extensibility there are no limitations for using different map formats. In the basic version of the application there is module for support of OpenStreetMap format.

Keywords

System for position tracking; GPS; mobile devices; map projection; OpenStreetMap, map visualization

Stažení / Download