Software – 258369

Nejman Petr, Engliš Jiří, Kavička Antonín

Editor a simulátor evoluce ABA-CPN –podtřídy barvené Petriho sítě

Editor and simulator of ABA-CPN – subclass of coloured Petri net

                         

Abstrakt

Software poskytuje integrované vývojové prostředí pro vytváření, výpočet stavového prostoru a provádění simulace evoluce původní podtřídy barvené Petriho sítě nazývané jako ABA-CPN. Zmíněná podtřída barvené Petriho sítě je aplikovatelná pro deklarativní specifikace interních komponentů agentů v rámci agentově orientované architektury simulačních modelů nazývané jako ABAsim.

 

Klíčová slova

Podtřída barvené Petriho sítě (ABA-CPN), editor, výpočet stavového prostoru, simulátor evoluce ABA-CPN

 

Abstract

The software provides an integrated development environment which supports building, state space (occurrence graph) computation and simulation of evolution related of an original subclass of coloured Petri net called ABA-CPN. The mentioned subclass of coloured Petri net is applicable for declarative specifications of internal components encapsulated by agents within the frame of a proprietary agent-based architecture of simulation models called ABAsim.

 

Keywords

Subclass of coloured Petri net (ABA-CPN), editor, state space computation, simulator of ABA-CPN evolution

 

Ke stažení / Download