Software - 248796

Hájek Martin

Optimalizovaný modul pro výpočet Goertzelova algoritmu v pevné řádové čárce pro DSP od Analog Devices z řady BlackFin

Optimized module of the fixed point Goertzel algorithm for Analog Devices BlackFin series DSPs
 

Abstrakt
Tento modul je určen pro výpočet jedné nebo více čar výkonového spektra Goertzelovým algoritmem (GA), a je určen pro digitální signálové procesory z řady Blackfin od firmy Analog Devices. Modul sestává z několika částí. Základem je vysoce optimalizovaná rutina řešící výpočet GA, napsaná v assembleru. Rutinu lze volat i kódu napsaného v jazyce C. Součástí modulu je také podpůrný kód v MATLABu a testovací projekt pro vývojové prostředí Visual DSP++.

Klíčová slova
Goertzelův algoritmus, Digitální signálový procesor, BlackFin, Pevná řádová čárka

Abstract
This module serves for computation of one or more spectral lines of a signal power spectrum using the Goertzel algorithm (GA). It is designed for Analog Devices digital signal processors of the BlackFin series. Module consists of several parts. A highly optimalized routine for GA calculation in assembler forms the basis of the whole SW. This routine may be actuated also using code in the C language. Futther parts of the module are a supporting code in MATLAB and a test project for the evaluation SW in Visual DSP++.

Keywords
Goertzel, Algorithm, Digital signal processor, BlackFin, fixed point numbers

download: fracgoertzelasmcetest.zip