Software - 248796

Hájek Martin

Knihovna optimalizovaných IIR filtrů v pevné řádové čárce pro DSP od Analog Devices z řady SHARC
 

Library of optimized fixed point  IIR filters for Analog devices  SHARC series DSPs

 

Abstrakt
Knihovna obsahuje vše potřebné pro implementaci různých druhů číslicových filtrů na SISD digitálních signálových procesorech z řady SHARC od firmy Analog Devices v pevné řádové čárce, konkrétně ve zlomkovém formátu 1.31. Knihovna obsahuje následující typy filtrů: FIR, IIR přímá forma, IIR kanonická forma, IIR jako kaskáda sekcí druhého řádu. Filtry jsou určeny pouze do projektů napsaných v assembleru. Součástí balíku je kromě samotného kódu filtru i ukázkový projekt pro vývojový kit ADSP21065L-EZLITE a vývojové prostředí Visual DSP++ také podpůrný kód v MATLABu pro převod koeficientů a další nutné kroky.
 

Klíčová slova
IIR, filtr, Digitální signálový procesor, SHARC, Pevná řádová čárka
 

Abstract
The library contains all necessary SW items for implementation of various types of digital filters on SISD Analog Devices digital signal processors of the SHARC series in the fix point, particularly in the fractional format 1.31. The library contains the following filterer types: FIR, IIR in the direct form, IIR in the canonic form, IIR as a cascaded second order sections. The filters are designed for projects in the assembler only. Besides the filter code itself, the demonstration project for the evaluation kit ADSP21065L-EZLITE with evaluation SW in Visual DSP++ and a supporting Matlab code for coeffitients transfer plus further necessary steps are also included.
 

Keywords
IIR, filter, Digital signal processor, SHARC, fixed point numbers
 

download: Filtry.zip