Software - 247477

Autoři / Authors: Moravčík Štěpán, Bažant Michael

Simulátor opravny železničních vozů

Simulation tool for railway cars repair service

 

Abstrakt

Softwarová aplikace umožňuje realizovat simulační výpočty a simulační experimenty s modelem opravny železničních vozů. Simulační nástroj umožňuje modifikovat počty obslužných zdrojů (kapacitu odstavných míst, kapacitu opravárenské haly, počet obslužných pracovníků) a doby trvání jednotlivých činností vedoucích k opravě železničního vozu v opravně. Součástí aplikace jsou také informace o dosažených výsledcích simulačního experimentu, které lze získávat v průběhu simulačního výpočtu.

Klíčová slova

Simulátor; opravna železničních vozů

 

Abstract

This software allows user to make simulation runs and simulation experiments with model of railway cars repair service. Simulation tools allows to modify number of resources (hold yard capacity, garage service station capacity, number of employees) and also times of selected activities that lead to railway car reparation. Application also includes information about simulation experiments results and user can get them during simulation run.

 

Keywords

Simulation tool; railway cars repair service

Stažení  / Download