Software - 228981

Havránek Tomáš, Neradová Soňa

Softwarová aplikace pro vizualizaci hledání nejkratší cesty na grafech

Software application for visualization and finding of the most efficient route in graphs.

 

Abstrakt

Softwarová aplikace pro vizualizaci hledání nejkratší cesty na grafech obsahuje:

  • editaci grafu, včetně uložení, načtení a exportu do tří grafických formátů
  • zobrazení daného grafu a výpis jeho vlastností
  • vizualizaci grafových algoritmů (Dijkstra, Floyd, Bellman-Ford), včetně možnosti zobrazování průběhu algoritmů po krocích nebo zobrazení případných dalších hodnot pomocí tabulek
  • možnost práce s několika grafy najednou

Funkční softwarová aplikace umožňuje práci s několika grafy najednou. Uživatel může využívat otevření více panelů najednou a porovnávat výsledky jednotlivých algoritmů mezi jednotlivými grafy.

Klíčová slova

teorie grafů, graf, nejkratší cesta, Dijkstra, Floyd, Bellman-Forda, algoritmus, hrana, vrchol

 

Abstract

The software application for visualization and finding of the most efficient route in graphs provides following functions:

  • editing of the graph, saving, opening and export in three graphical formats
  • displaying the graph and listing its’ features
  • visualization of algorithms of the graph (Dijkstra, Floyd, Bellman-Ford) incl. step by step operation and displaying matrix of values
  • supports multiple graphs operation

The application supports multiple graphs operation. Users can open multiple panels with graphs and compare results of the used algorithms.

Keywords

graphs theory, graph, shortest path, Dijkstra, Floyd, Bellman-Ford, algorithm, edge, vertex

Stažení / Download