Software - 223112

Software pro komunikaci s jednotkou CTRL z prostředí MATLAB / Software for Communication with CTRL Unit from MATLAB Environment

Autor / Author: Daniel Honc

Abstrakt:
Jednotka CTRL byla vyvinuta v rámci výzkumu – projektu GAČR. Jedná se o univerzální laboratorní měřící jednotku se 4 analogovými vstupy a 2 analogovými výstupy a 4 logickými vstupy a výstupy. Komunikace s PC probíhá po sériové lince. Softwarový balík obsahuje funkce pro práci s jednotkou včetně servisních funkcí a jednoduchých automatizačních úloh. Software je používán na několika vysokých školách v České republice. Lze jej obecně použít pro zařízení komunikující textovým protokolem po sériové lince.


Abstract:
Unit CTRL was developed in the frame of research GAČR project. CTRL is a universal laboratory measurement unit with 4 analog inputs and 2 analog outputs and 4 logical inputs and outputs. PC communicates with unit via standard serial line. Software package provides functions for control of the unit including service features and simple automation tasks. The Software is being used at several universities in the Czech Republic. In general different devices can communicate with text protocol over serial port through this software.


Klíčová slova:
meřicí jednotka;MATLAB;automatizace

Keywords:
measurement unit;MATLAB;automation

Stažení / Download