Software – 221885

Bláhovec Václav, Ježek Ladislav, Kavička Antonín, Bažant Michael

Simulační model osobní železniční stanice Praha hl.n.

Simulation model of the passenger railway station Praha hl.n.

 

Abstrakt

Software představuje simulační model provozu osobní železniční stanice Praha hl.n. s následujícími charakteristikami:

  • model infrastruktury věrně odráží geometrické uspořádání kolejiště v dané stanici (není tedy využíváno pouze schematické znázornění), přičemž jsou rozlišovány koleje, výhybky (různých druhů), kolejové křižovatky apod.
  • v modelu infrastruktury je v průběhu simulace věrně zachyceno stavění a rozpady vlakových cest
  • model provozu vychází z grafikonu vlakové dopravy platného pro období 2009/201
  • evoluce simulačního experimentu je dokumentována on-line animací ilustrující pohyby všech kolejových vozidel v rámci kolejiště.

Diskutovaný software umožňuje prověřování odlišných provozních variant (včetně zahrnutí náhodných vlivů – např. zpoždění vlaků na příjezdu) zkoumané stanice v rámci různých scénářů simulačních experimentů.

 

Klíčová slova

Osobní železniční stanice, dopravní technologické procesy, simulace provozu

 

Abstract

The software represents a simulation model reflecting the traffic within the frame of passenger railway station Praha hl.n. with the following features:

  • the model of infrastructure (including tracks, simple switches, cross switches, track crossingsetc.) closely corresponds to the layout of tracks in the real station –i.e. no schematic approach is utilised; creating and destroying train routes within infrastructural model are corresponding to the operation within existing infrastructure
  • the traffic model mirrors the railway timetable for the period 2009/2010
  • the evolution of a simulation experiment is illustrated by means of an on-line animation demonstrating all movements of rolling stock within the track layout.

The adduced software enables to investigate different operational variants of the studied station (including the possibility to consider random influences – e.g. delayed arriving trains) within various scenarios of simulation experiments.

 

Keywords

Passenger railway station, transportation technological processes, traffic simulation

 

Ke stažení / Download