Software – 205140

Benedikovič Miroslav, Popelka Jiří

Vliv změny parametrů na lineární transformace objektů 2D a 3D grafiky.

Effect of parameters changes to linear transformation of 2D and 3D graphic objects.

Abstrakt

Software umožňuje sledovat v dynamickém, nebo statickém režimu vliv změny parametrů lineárních transformací na zobrazení zvolených objektů v 2D nebo 3D grafice.

V základní nabídce možno zvolit jednu ze dvou možností: dvojrozměrný obrazec- polygon, nebo trojrozměrný objekt načtený z textového souboru,

K dispozici jsou dva režimy činnosti:

  • dynamický – parametry transformací jsou plynule měněny pomocí nástroje „slider – posuvník“ samostatně pro každou transformační metodu (posun, otočení, změna měřítka, zkosení)
  • statický – přímým zadáním zvolených parametrů a aktivováním transformace příslušným tlačítkem je provedena akce a v samostatném okně je možno odečíst hodnoty transformační matice a aktuální souřadnice transformovaného objektu.

Do log-souboru je průběžně ukládána historie akcí vykonávaných na zobrazovaném objektu.

Diskutovaný software umožňuje definovat transformační matice pro úpravu zobrazovaného objektu ze základního tvaru do cílového transformovaného tvaru.

Klíčová slova

Lineární transformace, 2D a 3D grafika, transformační matice

 

Abstract

Software provides watching the effect of changes of linear transformation parameters to display choosing object in 2D or 3D graphics in dynamic or static mode.

There are two decisions in the main menu: two-dimensional figure-polygon, or three-dimensional object loaded from text file,

There are two modes:

  • dynamic  
  • static

From time to time the history of executed actions on presented object is saving to the log-file.

Keywords

Linear transformation, 2D and 3D graphics, transformation matrix.


Ke stažení / Download