Software pro ovládání, měření a řízení vybraného dynamického systému s modulem pro on-line optimalizaci parametrů regulátoru

Autor: Libor Kupka        


Abstrakt:
Software vytvořený v jazyce G prostředí LabVIEW je tvořen hlavním softwarovým prostředkem (TS_OptiReg_FOZ.vi) pro ovládání a řízení vybraného dynamického systému v reálném čase s využitím měřicích karet a PC. V programu jsou využívány prvky palety DAQmx. Aplikace umožňuje průběžné on-line zobrazování všech měřených i generovaných veličin a ukládání jejich volitelných časových úseků do souboru. Aplikace dále obsahuje samostatný programový modul pro on-line optimalizaci parametrů regulátoru. Programový modul je tvořen optimalizačním algoritmem, funkcí pro výpočet kriteriálního ohodnocení a funkcí pro bublinkové třídění. V modulu je využit algoritmus Neldera a Meada (modifikovaná metoda pružných polyedrů). Součástí software je i samostatný program pro převod formátu naměřených dat do souboru prostředí Matlab (*.mat).

Stažení / Download