Software - 168632

Generátor scénářů pro radarové systémy / Generator of scenario for radar systems

Autoři / Authors

Jan Pidanič; Pavel Bezoušek

Abstrakt

Generátor scénářů pro radarové systémy slouží k výpočtu časového a Dopplerova zpoždění pro konkrétní rozmístění přijímačů, vysílačů a cílů. Jako vstupní signál slouží libovolný zvukový wav soubor, u kterého dojde k vytvoření FM signálu podle standardu FM rádia. Z takto vytvořeného signálu se pak dle zadaných poloh vypočte příslušné časové a Dopplerovo zpoždění v závislosti na konkrétní situaci. Aplikaci se využívá pro ověřování vybraných parametrů u radarových systémů.    

Abstract

Generator of scenario for radar systems is for computing time and Doppler delay for specific place of transmitter(s), receiver(s) and target(s). Input signal can be arbitrary sound file (wav format), which is at first converted to FM signal (standard FM broadcast signal) and then is computed time and Doppler delay. At software can be set many input parameters of signal. Software is suitable for generating radar signal.
 
Stažení / Download