Software - 159756

Zdeněk Němec

Simulátor jízdy vlaku


Simulator of a train movement in Matlab

 

Abstrakt
Softwarový nástroj umožňující simulaci řízení jízdy vlaku v reálném čase po předem nadefinované trati, výpočet energetické náročnosti jízdy, zobrazení polohy vlaku na konkrétní trati a nejdůležitějších údajů o jízdě vlaku. Rozhodujícím kritériem pro tvorbu simulačního programu je řízení jízdy vlaku podle okamžitých potřeb uživatele programu. V návaznosti na výsledky získané pomocí simulace jízdy vlaku lze např. optimalizovat grafikon vlakové dopravy pro definovanou trať. Ovládání softwaru umožňuje grafické rozhraní vytvořené v jazyce Matlab.
 

Klíčová slova
Matlab, pohyb vlaku, simulace, energetická spotřeba


 

Abstract
Train movement simulation is described by program allowing the control of train movement in real time on track described by speed profile and calculation of movement power consumption. The graphical interface displays the main quantities considering train movement, which is performed according to the individual motion equations. The main idea is the possibility of train movement control according to proper train schedule considering both the real train characteristics and the train movement protection for railway (sufficient brake distance). All calculations are done using the functions programmed by Matlab environment.
 

Keywords
Matlab, train movement, simulation, power consumption


 

download: sw-sim-train.zip