Distribuovaný systém pro organizaci a synchronizaci operujících entit za použití vzdáleného volání metod (Java RMI) a síťového API Javy.

Autoři: Jiří Pénzeš,  Karel Šimerda

Aplikace se skládá ze dvou modulů – klientský a serverový. Serverový modul umožňuje sledování klientů, sběr jejich dat a také distribuci dat (zpráv). Mimo jiné tato část i loguje veškerý provoz systému. Klientský modul poskytuje možnost se připojit do serverové části. Připojený klient může své stavy sdílet a s ostatními klienty v síti komunikovat. Zmíněné moduly mohou komunikovat pomocí Java API nebo s podporovou síťového API Javy. Serverová čas je schopna komunikovat oběma způsoby, kdežto klientská si svůj způsob musí zvolit.

Stažení / download