Model rádiového kanálu s OFDM pro komunikaci s vysokorychlostními vlaky

Autoři: Zdeněk Němec, Pavel Bezoušek

Softwarový model je určen pro výzkum charakteristik šíření v rádiovém kanálu mezi vysokorychlostním vlakem a pevnou základnovou stanicí. Komunikace mezi pohybujícím se objektem a okolní infrastrukturou je založena na využití ortogonálního multiplexu s frekvenčním dělením (OFDM). V simulacích jsou uvažovány vlakové koridory s pevnými protihlukovými stěnami nebo s okolním lesním porostem. Hlavním cílem simulací je zlepšení demodulace signálu M-QAM s korekcí amplitudové a fázové složky signálu za pomoci využití pilotních nosných spektra OFDM.

Stažení / download