9. mezinárodní konference Řízení procesů 2010

Cílem konference je seznámit širokou odbornou veřejnost, odborné a vědecké pracovníky výzkumných ústavů, akademie věd, projekčních organizací, průmyslu, dodavatelských firem, vysokých a středních škol s nejnovějšími poznatky z oblasti řízení procesů a zajistit výměnu  zkušeností

 

pořadatel:

Česká společnost průmyslové chemie při UPa

Katedra řízení FEI UPa

Ústav počítačové a řídicí techniky FCHI VŠCHT Praha

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU Bratislava

Katedra informačních technologií FPV MITCHT Moskva

termín:

7. – 10. 6. 2010

místo konání:

Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou

kontaktní osoba:

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.

tel.:

466 037 123

fax:

466 037 068

e-mail:

ivan.taufer@upce.cz