Odborný seminář RailSim 2013

pořadatel: KST FEI, Univerzita Pardubice
termín: 24. 9. 2013
místo konání: nám. Čs. legií 565, Pardubice
kontaktní osoba: prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.
telefon: 466 036 645
e-mail Antonin.Kavicka@upce.cz
web: http://www.upce.cz/fei/railsim/