INFOTRANS 2011 - Mezinárodní konference informačních technologií

Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje praktických aplikací IT v dopravě za uplynulé období. Poskytuje přehled o aktuálním stavu informačních technologií a perspektivách dalšího rozvoje řídícím pracovníkům, uživatelům a také studentům. Součástí konference je výstava SW produktů a praktické ukázky jejich funkcí.

pořadatel: KST FEI a KID DFJP, Univerzita Pardubice
termín: 28. 4. 2011
místo konání: Pardubice, hotel Zlatá štika
kontaktní osoba: Ing. Viktor Patras, Ph.D., Prof. Ing. Karel Šotek, CSc.
telefon: 466 036 123, 607 752 608
fax: 466 036 241
e-mail: viktor.patras@upce.cz; karel.sotek@upce.cz