7. mezinárodní kongres Modelování a simulace – EUROSIM 2010

Cílem kongresu je seznámit mezinárodní odbornou veřejnost, vědecké pracovníky a odborníky z praxe s nejnovějšími poznatky z oblasti modelování a simulace. Kongres představuje významnou odbornou platformu pro výměnu zkušeností z uvedené oblasti.

 

pořadatel:

EUROSIM – Federace evropských simulačních společností
CSSS – Česká a Slovenská simulační společnost

termín:

6. – 10. 9. 2010

místo konání:

Hotel Diplomat, Praha

kontaktní osoba:

doc. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.
(předseda sekce: Simulace dopravních a logistických systémů)

tel.:

466 036 645

e-mail:

Antonin.Kavicka@upce.cz