Distribuovaná simulace a logistické aplikace související s provozem přístavních terminálů

Cílem výběrové přednášky je seznámit posluchače s výsledky výzkumu a vývoje v oblasti modelování a simulace dopravních a manipulačních procesů v rámci přístavních kontejnerových terminálů s uplatněním distribuované HLA architektury.

přednášející: prof. Agostino Bruzzone, Universitá Degli Studi di Genova, Itálie
pořadatel: Katedra softwarových technologií Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice
termín: 1. 4. 2011 - 9,00 hod.
místo konání: posluchárna H2, náměstí Čs. legií 565, 530 02 Pardubice
kontaktní osoba: prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.
tel.: 466 036 645
e-mail: Antonin.Kavicka@upce.cz