Obor Informační technologie

Charakteristika oboru:

Navazující magisterský prezenční (2 roky) studijní program Informační technologie (N2646), obor Informační technologie je určen pro úspěšné absolventy bakalářských studijních programů.

Absolvent tohoto oboru má dobrý teoretický základ v matematice, teorii pravděpodobnosti, statistice a zpracování dat, ve všech klíčových oblastech současné informační technologie. Během studia se seznámí se základy ekonomie a práva, řízení jakosti a řízení projektů.

Cílem magisterského studia v tomto oboru je připravit absolventy pro uplatnění především ve funkci vývojových, projektových a výzkumných pracovníků, popřípadě řídicích pracovníků vývojových a projektových týmů ve firmách a organizacích, které se zabývají vývojem a správou softwaru, databází a informačních systémů a jejich provozováním či údržbou.

Po ukončení navazujícího magisterského studia úspěšnou obhajobou diplomové práce a složením státních závěrečných zkoušek obdrží absolvent titul Inženýr (Ing.)

Odborný profil absolventa:

Absolvent navazujícího magisterského studia v oboru Informační technologie má:

 • dobrý teoretický základ v matematice, teorii pravděpodobnosti, statistice a zpracování dat
 • dobrý přehled ve všech klíčových oblastech současné informační technologie
 • znalosti základů ekonomie a práva, řízení jakosti a řízení projektů
 • možnost rozvíjet své jazykové schopnosti
 • speciální znalosti zejména z oblastí
  • vývoje programového vybavení
  • navrhování a programování databází a databázových aplikací grafických a multimediálních systémů
  • počítačových sítí.