Obor Komunikační a řídicí technologie

Charakteristika oboru:

Navazující magisterský prezenční (2 roky) studijní program Elektrotechnika a informatika (N2612), obor Komunikační a řídicí technologie je určen pro absolventy bakalářských studijních programů.

Cílem magisterského studia v tomto oboru je připravit absolventy pro uplatnění ve funkci techniků, vývojových a řídicích pracovníků ve firmách a organizacích, které se zabývají provozem, správou, údržbou, výrobou či vývojem a projektováním komunikační, regulační a automatizační nebo zabezpečovací techniky, ale i v ostatním průmyslu, dopravě a spojích.
Po ukončení navazujícího magisterského studia úspěšnou obhajobou diplomové práce a složením státních závěrečných zkoušek obdrží absolvent titul Inženýr (Ing.).

Odborný profil absolventa:

Absolvent navazujícího magisterského studia v oboru Komunikační a řídicí technologie má

  • dobrý teoretický základ v aplikované matematice, teorii pravděpodobnosti, statistice a zpracování dat, teorii komunikace a zpracování signálu
  • potřebné znalosti v elektronice i v analýze a návrhu základních i pokročilých analogových i digitálních elektronických obvodů
  • speciální znalosti podle zvoleného zaměření oblasti komunikačních systémů, řídicích systémů, digitální techniky zpracování signálů
  • přehled v oblastech řízení projektů, řízení jakosti a spolehlivosti a v oblasti ochrany osobních dat a autorských a průmyslových práv
  • schopnost dobré orientace v moderních informačních systémech i v jejich využívání.