Doktorský studijní program

Fakulta zahájila od akademického roku 2009/10 výuku v nově akreditovaném doktorském studijním programu Elektrotechnika a informatika, studijním oboru Informační, komunikační a řídicí technologie. Forma výuky je prezenční i kombinovaná. Výuka může probíhat v jazyce českém i anglickém.

Doktorský studijní program

Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2017/2018