Obor Řízení procesů

Charakteristika oboru:

Bakalářský prezenční studijní obor Řízení procesů zařazený do studijního programu Informační technologie je určen pro přípravu odborníků schopných realizovat a provozovat řídicí a informační systémy zejména výrobních procesů.

Bakalářské studium je zaměřeno na oblasti:

  • informačních technologií (metody zpracování informací, programovací jazyky, databáze, počítačové sítě)
  • elektrotechniky (základní obvody, využití mikroprocesorů, elektrická měření)
  • řízení procesů (modelování a simulace, automatizace, regulační obvody, řídicí systémy)

Uplatnění absolventů:

Znalosti absolventů získané během studia jsou předpokladem pro uplatnění v profesních oborech:

  • obsluha, správa a návrh měřicích, řídicích a informačních systémů technologických (výrobních) procesů
  • správa, diagnostika a údržba automatizačních, zabezpečovacích a obdobných zařízení
  • administrace informační a komunikační infrastruktury podniku.

Odborný profil absolventa:

Absolventi mají nezbytný rozsah znalostí matematiky, základů elektrotechniky, ekonomiky, managementu a marketingu. Dále nabývají specifické znalosti jak v oblasti informačních technologií (programovací jazyky, systémová analýza, databáze, počítačové sítě) tak v oblasti řízení procesů (teorie automatického řízení, matematického modelování, návrhu regulačních obvodů v prostředí Matlab, měření technologických veličin, zpracování signálů a programování řídicích aplikací).