Obsah zkoušek

 

 

Informace a požadavky k testu z matematiky:U přijímacích zkoušek z matematiky se ověřuje znalost vybraných kapitol středoškolské látky formou písemné zkoušky trvající 60 min., maximální dosažitelný výsledek je 100 bodů. U každého příkladu uchazeč označí jeden výsledek. Označená odpověď musí být podložena odpovídajícím výpočtem. Při písemné zkoušce z matematiky je uchazečům o studium dovoleno používat kalkulačku a matematické a fyzikální tabulky.

Informace a požadavky k testu z informatiky:

Test se skládá ze tří témat: hardware, software a počítačové sítě a Internet. Každé téma obsahuje deset otázek. Na zpracování testu je 30 minut, maximální dosažitelný výsledek je 30 bodů.

Informace a požadavky k testu z fyziky:

U přijímacích zkoušek z fyziky se ověřuje znalost vybraných partií osnov středoškolské látky formou písemné zkoušky trvající 60 min., maximální dosažitelný výsledek je 100 bodů. Jejím obsahem je řešení pěti výpočtových úloh z uvedené tématiky. Jejich bodová hodnota je 20 bodů, počet získaných bodů za každou úlohu záleží na stupni jejího vyřešení daným uchazečem. Při písemné zkoušce z fyziky je uchazečům o studium dovoleno používat kalkulačku a matematické a fyzikální tabulky.

Ukázky z testů