Den otevřených dveří

Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří,
který se koná 23. 11. 2012 a 25.1.2013 od 10 hod v posluchárně H1 na náměstí Čs. legií 565.
Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy týkající se studia na naší fakultě.