Harmonogram akademického roku 2016/2017

Zápisy

1. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 2. 9. 2016
1. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 1. 9. 2016
1. ročník prezenčního navazujícího magisterského studia 16. 9. 2016
1. ročník prezenčního bakalářského studia - 2. kolo PŘ 19. 9. 2016

Kontrola plnění studijních povinností v roce 2015/2016 a indexu dle čl. 4, odst. 9 SZŘ

2. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 14. 9. 2016
2. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 14. 9. 2016
3. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 12. 9. 2016
3. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 13. 9. 2016
 
2. ročník prezenčního navazujícího magisterského 15. 9. 2016

Zahájení výuky v akademickém roce  2016/2017: 26. 9. 2016
Imatrikulace: 11. 11. 2016
Den otevřených dveří: 8. 2. 2017
 

Zimní semestr

Přípravné období 5. 9. 2016 – 25. 9. 2016
Výukové  období 26. 9. 2016 – 23. 12. 2016
Zkouškové období 2. 1. 2017 – 19. 2. 2017
Zimní prázdniny 24. 12. 2016 – 1. 1. 2017
Kontrola plnění studijních povinností po 1. sem. Bc. studia            23. 2. 2017

Letní semestr

Výukové období 20. 2. 2017 – 21. 5. 2017
pro 3. ročník bakalářského studia 20. 2. 2017 – 7. 5. 2017
pro 2. ročník magisterského studia 20. 2. 2017 – 14. 5. 2017
Zkouškové období 22. 5. 2017 – 9. 7. 2017
21. 8. 2017 – 3. 9. 2017
pro 3. ročník bakalářského studia 8. 5. 2017 – 26. 5. 2017
pro 2. ročník magisterského studia 15. 5. 2017 – 2. 6. 2017
Letní prázdniny 10. 7. 2017 – 20. 8. 2017
Kontrola plnění studijních povinností 7. 9. 2017
Bakalářské státní zkoušky 9. 1. 2017 – 13. 1. 2017
5. 6. 2017 – 9. 6. 2017
Témata bakalářských prací vypsat do: 31. 10. 2016
Odevzdání bakalářských prací do: 9. 12. 2016, nebo 12. 5. 2017
Uzavření 3. ročníku na studijním oddělení: 20. 12. 2016, nebo 26. 5. 2017
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce 20. 12. 2016, nebo 26. 5. 2017
Státní závěrečné zkoušky – navazující magisterské 12. 6. 2017 – 16. 6. 2017
18. 9. 2017 – 22. 9. 2017
Témata diplomových prací vypsat do: 31. 10. 2016
Odevzdání diplomových prací do: 17. 5. 2017, nebo 18. 8. 2017
Uzavření 2. ročníku na studijním oddělení: 2. 6. 2017, nebo 5. 9. 2017
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce 2. 6. 2017, nebo 5. 9. 2017

Rektorské volno: 16. listopadu 2016
Promoce a bakalářská sponze: 10. 2. 2017 a 28. 6. 2017
Přijímací zkoušky do 1. ročníků pro akademický rok 2017/2018:

  • do bakalářských studijních programů: 29. června 2017
  • do navazujících magisterských studijních programů: 15. srpna 2017
  • do doktorského studijního programu: 26. června 2017