Se středními školami

V rámci spolupráce se středními školami pořádány exkurse pro studenty a pedagogy středních škol technicky orientovaných oborů. V roce 2006 proběhly pro vybrané studenty Střední odborné školy elektrotechnická a strojní z Pardubic, Střední průmyslové školy strojnické, technické a VOŠ z Chrudimi, Střední průmyslové školy z Kutné Hory a Střední odborné školy informatiky a spojů z Kolína tyto exkurse:

  • dne 15. listopadu 2006 na TV vysílač Krásné, okr. Chrudim
  • Dne 13. listopadu 2006 do výrobního závodu společnosti Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o., Staré Čívice
  • Dne 12. prosince 2006 do Jaderné elektrárny Dukovany

Seminář pro pedagogy a výchovné poradce středních škol

Dne 6. prosince 2006 proběhl Seminář pro pedagogy středních škol. Semináře se zúčastnili pedagogové a výchovní poradci z odborných a průmyslových středních škol a gymnázií z nejen z Pardubic a nejbližšího okolí, ale také například Prahy, Hradce Králové, České Třebové, Ústí nad Orlicí, Žďáru nad Sázavou, Kolína, Kutné Hory, Nové Paky a dalších měst. Pedagogům a výchovným poradcům středních škol zde byla představena Univerzita Pardubice a její jednotlivé složky, dále byla pozornost věnována seznámení účastníků s možnostmi studia technických předmětů na Ústavu elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, představeny výsledky práce ÚEI, část prezentace byla věnována oblasti zájmu studentů o technické obory s uvedením návrhů možností kooperace středních škol, Univerzity a průmyslové sféry, na konci vystoupení byl otevřen prostor pro diskusi a návrhy zúčastněných pedagogů. Následovaly prezentace významných firem regionu z oboru elektrotechniky a komunikační techniky (společnosti Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o., FOXCONN CZ s.r.o., KIEKERT-CS, s.r.o., CESA a.s.), které krátce představily náplň své výrobní a obchodní činnosti a dále hovořily o nutnosti provázanosti průmyslové sféry a školství, o stávající i budoucí spolupráci s Univerzitou Pardubice, o podpoře středoškolského a vysokoškolského vzdělání, o zájmu o absolventy studijních programů vyučovaných na ÚEI. O přestávce mezi jednotlivými bloky probíhala diskuse zúčastněných na jednotlivých propagačních místech.