Nabídka služeb

Spolupráce na projektech ve vědě a výzkumu 

Kontakt: Ilona Kučerová, tel.: 466 036 758, e-mail: ilona.kucerova@upce.cz

Nabídka specializovaných služeb jednotlivých kateder 

Zadávání a vedení bakalářských prací studentů

Kontakt: Renata Kalhousová, tel.: 466 036 652, e-mail: renata.kalhousova@upce.cz

Podmínky zadání témat bakalářských prací:

  • Název tématu
  • Zásady pro zpracování (co se očekává v teoretické části, k čemu by měla směřovat praktická část)
  • Seznam odborné literatury (odkud budou moci studenti čerpat)
  • Navržený vedoucí práce

Témata předat vždy nejpozději do 10.9.

Nabídka kurzů pro zaměstnance

Kontakt: Ilona Kučerová, tel.: 466 036 758, e-mail: ilona.kucerova@upce.cz

Individuální nabídka kurzů dle konkrétních potřeb zaměstnavatele a kapacitních možností fakulty. Např. Operační systém LINUX

  • PC Hardware
  • Moderní radarové systémy
  • Mikrovlnná technika
  • Programming language C, C++

Zveřejňování nabídek volných pracovních míst v oboru elektrotechnika a informatika na webových stránkách a nástěnkách fakulty

Kontakt: Ilona Kučerová, tel.: 466 036 758, e-mail: ilona.kucerova@upce.cz

Zveřejnění nabídky volných pracovních a brigádnických míst, stálé nabídky uplatnění absolventů. 

Provádění exkurzí v podnicích a uskutečňování praxí studentů

Kontakt: Dana Jablonská, tel.: 466 036 763, e-mail: dana.jablonska@upce.cz

Prázdninové praxe pro studijní obor Informační technologie v 1. ročníku a v 2. ročníku – vždy letní semestr, povinná praxe 3 týdny. Pro studijní obor Elektrotechnika a informatika nejsou praxe povinné. Exkurze pro studijní obor Informační technologie v 3. ročníku – zimní  i letní semestr, povinná exkurze + exkurze nepovinné nad rámec i pro obor Elektrotechnika 
a informatika