Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice čestným členem ICTU

Představenstvo ICTU na svém zasedání dne 12. května udělilo čestné členství v ICT Unii Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a Fakultě elektrotechnické