Nabídka exkurzí a praxí pro studenty

Kontakt: Dana Jablonská, tel.: 466 036 763, e-mail: dana.jablonska@upce.cz

Prázdninové praxe pro studijní obor Informační technologie v 1. ročníku a v 2. ročníku – vždy letní semestr, povinná praxe 3 týdny. Pro studijní obor Elektrotechnika a informatika nejsou praxe povinné. Exkurze pro studijní obor Informační technologie v 3. ročníku – zimní  i letní semestr, povinná exkurze + exkurze nepovinné nad rámec i pro obor Elektrotechnika 
a informatika