přednáška Dr. Drábové: Člověk, energie a jaderná energetika

Naši studenti diskutovali s "Atomovou lady"
Ve středu 2. března se na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice uskutečnila přednáška „Člověk, energie a jaderná energetika“.

Přednášku přednesla Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. K paní předsedkyni se tentokrát připojil zástupce jaderné elektrárny Temelín Ing. Pavel Šimák.

Přednáška byla jednou ze série besed, ve kterých Dana Drábová seznamuje studenty s rostoucími nároky populace na dostupnost a množství elektrické energie, kterou již nelze z primárních neobnovitelných zdrojů pokrýt, s hrozbami rozsáhlých výpadků sítě ve vyspělých zemích, se způsoby využívání obnovitelných zdrojů energie a s provozem a bezpečností jaderných elektráren. V podtextu přednášky jasně zazněla vědomá odpovědnost za udržení rozvoje lidské společnosti bez vytěžení světového přírodního bohatství.

Přeplněná posluchárna pro 300 osob potvrdila pravidlem, že zájem o debaty s 1. dámou jaderné fyziky v ČR vždy předčí očekávání organizátorů.

Fotografie zde.